Holenderski URZĄD Skarbowy

Belastingdienst

Holenderski urząd skarbowy, znany również jako Belastingdienst, jest odpowiedzialny za zbieranie podatków i egzekwowanie przepisów podatkowych w Holandii. Jest to jeden z największych urzędów skarbowych w kraju, zatrudniający tysiące osób i zarządzający ogromnym budżetem.
Główne obowiązki Holenderskiego urzędu skarbowego obejmują zbieranie podatków od osób fizycznych, firm i innych instytucji, a także kontrolę i egzekucję przestrzegania przepisów podatkowych. Urząd jest odpowiedzialny za pobieranie podatku dochodowego, podatku od sprzedaży (VAT), podatku od dziedziczenia, podatku od nieruchomości i innych podatków.

Translate »